FAKTURERINGSADRESS

kesla-ali-sv

FAKTURERINGSADRESS

E-Fakturaadress

E-Fakturaadress: 003729489495
Operatörs-ID: BAWCFI22
Operatör: Basware

Om du inte kan leverera dina fakturor som e-fakturor måste pappersfakturor skickas till adressen nedan:

 

JP-Cover Oy Ltd
##003729489495## ( OBS! Observera att # symbolerna är enligt instruktionerna)
PL 683
00026 BASWARE

Papersfakturor med ovanstående adress skickas med e-post till:
lemonsoft.ostolaskut@bscs.basware.com

Skicka endast fakturor  till adressen ovan.

All annan post skickas till våra kontor eller  myynti@jproller.fi