JpRoller

JPRoller

JPRoller är resultatet av en lång produktutveckling för att ersätta skyddsgardiner med integrerade plattfjädrar på timmerbilshyttar och andra fordon med kranhyttar. Dessa traditionella skyddgardiner har inte varit skärsilt långvariga då fjädrarna inte är hållbara. Men nu är problemet borta tack vare JPRoller.

JPRollers idé är att ge slutanvändarna ett långvarigt och lättanslutet produkt med ett prisvärt och lätt förnybart skyddsgardin. Jp Roller består av en justerbar upprullningsmekanism installerad i hytten och en billig, enkelt och snabbt utbytbar skyddsgardin. När skyddsgardinen går sönder eller börjar se sliten ut, behöver ni bara beställa en ny gardin. Upprullnings mekanismen behövs inte bytas ut – den håller länge! JPRollern blir billigare i långa loppet.

Tillverkaren ger JPRollern 1 års garanti på upprullningsmekanismen och 6 månaders garanti på material och tillverkning av skyddsgardinen från inköpsdatum. Produkten är patenterad.

BESTÄLLNINGAR OCH KONTAKTER TILLS VIDARE:

myynti@jproller.fi

FÖRSÄLJNING SVENSKA/ENGELSKA, +358 40 593 3091
FÖRSÄLJNING FINSKA,           +358 50 518 0934

Kontakt

FÖRSÄLJNING, FINSKA

Jani Piiroinen

FÖRSÄLJNING, SVENSKA OCH ENGELSKA

Juha Piiroinen